خیلی جات تو بودنم خالیه کاش می فهمیدی

فقط برای دلم می نویسم

عناوین مطالب وبلاگ "خیلی جات تو بودنم خالیه کاش می فهمیدی"

» یلدای سکوت :: ۱۳۸٧/۱٠/٤
» ولنتاین مبارک :: ۱۳۸٥/۱۱/٢٦
» اونجا منزل خداست ؟؟؟ :: ۱۳۸٥/۱٠/٢
» سفر (ساناز ۳) :: ۱۳۸٥/٦/٢٢
» روزهایی که می آید :: ۱۳۸٥/٦/۱٩
» ساناز ...۲ :: ۱۳۸٥/٦/۱٤
» سرنوشت ما ..... :: ۱۳۸٥/٦/۱٤
» ساناز۱ :: ۱۳۸٥/٦/۱۱
» سلام به همه ی شما گلای خوشگل :: ۱۳۸٥/٦/۱۱
» من اگه.... :: ۱۳۸٥/٦/۱٠
» ۱۳۸٥/٦/٩ :: ۱۳۸٥/٦/٩
» آرزو ..... :: ۱۳۸٥/٦/٧
» ۱۳۸٥/٦/٥ :: ۱۳۸٥/٦/٥
» احمد شاملو ........ :: ۱۳۸٥/٦/٤
» نمیدانم چه خواهد شد!!! :: ۱۳۸٥/٦/٤
» کاش..... :: ۱۳۸٥/٦/۳
» نمي بخشمت :: ۱۳۸٥/٦/۳
» نغمه :: ۱۳۸٥/٦/٢
» حاصل من :: ۱۳۸٥/٥/۳٠
» ۱۳۸٥/٥/٢٩ :: ۱۳۸٥/٥/٢٩
» دعای روز یکشنبه :: ۱۳۸٥/٥/٢٩
» پرسید عشق چیست؟ :: ۱۳۸٥/٥/٢٩
» اينم ۱ نوع فيلتر که مطمينم احتياجی به فيلتر شکن نداره :: ۱۳۸٥/٥/٢۸
» خداحافظ......(برای تو ....) :: ۱۳۸٥/٥/٢۸
» شايد ۳.......... :: ۱۳۸٥/٥/٢٧
» توی آسمون دنيا :: ۱۳۸٥/٥/٢٧
» شايد ................ :: ۱۳۸٥/٥/٢٦
» از كتاب « هنر عشق ورزيدن»: :: ۱۳۸٥/٥/٢٦
» با تو ...... :: ۱۳۸٥/٥/٢٦
» اينم مخصوص دخترااااااااااااااا :: ۱۳۸٥/٥/٢٦
» اتكا به نفس خود را بيشتر کنيد :: ۱۳۸٥/٥/٢٦
» دل من :: ۱۳۸٥/٥/۱٩
» غرور :: ۱۳۸٥/٥/۱٩
» رفتن و رفتن :: ۱۳۸٥/۳/٢٧
» دنگ....دنگ....دنگ :: ۱۳۸٥/۳/۱٧
» قحطي مژده :: ۱۳۸٥/۳/۱٦
» ۱۳۸٥/۳/۱٤ :: ۱۳۸٥/۳/۱٤
» دوباره سلام :: ۱۳۸٥/۳/۱٢
» تقديم به مهربان ترين مهربانم تاابد دوستت دارم. :: ۱۳۸۳/۱/۱٠
» دلم گرفته بود۷/۶/۸۲ :: ۱۳۸٢/۱۱/٢٢