اگر مردم.......

اگر روزي مردم ، تابوتم را سياه کنيد تا همه بدانند سياه بخت بودم

بر روي سينه ام تکه يخي بگذاريد تا به جايه معشوقم برايم گريه کند ...

چشمانم را باز بگذاريد تا همه بدانند چشم انتظار معشوقم بودم ...

 آخر اينکه دستانم را ببنديد تا همه بدانند خواستم ولي نتوانستم ............ 07.gif

(نظر يادتتون نره ها)

/ 2 نظر / 11 بازدید
مهرداد

من همونيم که بودم تو داری عوض ميشی

احسان

دوست دارم بدونم الآن داری چيکار می کنی؟