غرور

غرور49.gif

اي عشق راه دورمن
شكسته ي مغرورمن
حادثه، رفتن ِ تو بود
مهم نبود، «غرور ِ من»
مهم نبود، شكستنم
به پاي تو نشستنم
مهم، تو بودي عشق من
نه قصه ي دلبستنم...
اشكام به وقت رفتنت
عذاب تلخ باختنت
ارزششو داشت عشق من
معجزه شناختنت
مهم نبود، دلسوختنم
دورازتو پرپر زدنم
به افتخارعشق تو
مي گم كه: بازنده منم

/ 3 نظر / 13 بازدید
souri....

اندي.......(خوشگلا بايد برقصند!)خوب بود.ممنون

اشکان

در اين دنيا هر که را بينی غمی دارد = بزن بر طبل بی عاری که آن هم عالمی دارد

حوريه

به نظر سه چيز نبود بهتر بود{غرور.دروغ.عشق} اينطوری ادما مجبور نبودن به عشقشون از روی غرور دروغ بگن